Welkom bij Humaned

Humanitaire stichting met een duidelijke taak op de Balkan

Humaned is een kleinschalige Nederlandse humanitaire stichting met een duidelijke taak op de Balkan. We zetten ons in voor eenzame ouderen in voormalige rampgebieden die dit het hardst nodig hebben en helpen hen liefdevol op weg naar een menswaardig bestaan. Gericht inzamelen van hulpgoederen en afstemming met de doelgroepen zijn hierbij leidend. Het fundament van Humaned is gebouwd op vrijwilligers. Bent u geïnteresseerd geraakt in de activiteiten van Humaned? Iedereen kan helpen, of dat nu met een doneer- of inzamelingsactie in Nederland is of met een transport met 4×4 naar Kroatië. U bent van harte welkom om zich aan te sluiten bij de missie!

“Wij proberen mensen te helpen in onder andere ramp- of voormalige rampgebieden teneinde een redelijk bestaan te kunnen hebben en liefdevol met zichzelf en met de medemens te kunnen omgaan”


Projecten

Ouderen in de Krajina

De Krajina is een volledig vergeten gebied in Kroatië gelegen tegen de westelijke grens van Bosnië. Door de burgeroorlog zijn veel bewoners gevlucht en zijn in hoofdzaak alleen de ouderen weer teruggekomen. Voorheen woonden er meer dan een half miljoen mensen, nu zijn dat er hooguit 60.000 (slechts 12%). De situatie in Glina is het meest zorgwekkend en primitief. Dit gebied heeft ook het meest te lijden gehad in de laatste oorlog. Momenteel ontvangen zo’n 60 mensen in de Krajina een voedselpakket dat zorgvuldig wordt samengesteld. In de decembermaand worden de eenzame ouderen van de Krajina verrast met een kerstpakket. Tijdens de heftige, koude winters delen we ook dekens en kleding uit en wordt er gezorgd voor hout voor de kachel. Armoede is erg, maar eenzaamheid is nog erger zeggen de ouderen. De bezoekjes zijn daarom het kostbaarste wat hen kan overkomen. Ze wonen soms moederziel alleen en op erg afgelegen plaatsen. Zowel de ouderen als de Humaned’ers kijken elke keer weer uit naar het volgende bezoek!


De Drie Engelen in Slavonski Brod

De eerste hulpgoederen die door Humaned in Kroatië aankwamen zijn terechtgekomen bij het centrum Tri Anđela (“De Drie Engelen”) in Slavonski Brod en van daaruit verdeeld. Tri Andela is een jongerenhulp- en humanitaire organisatie op evangelische basis, geleid door Zdravko Duvnjak. Hun werkzaamheden omvatten, naast het distribueren van hulpgoederen, hulp en zorg aan oorlogsslachtoffers, armen en mensen die geestelijk in de knoop zitten. Humaned heeft het in 2001 aangedurfd om met een nieuw gebouw voor Tri Anđela neer te zetten en zo beter aan de hulpvraag te kunnen voldoen. De mensen van de stichting Tri Anđela gaven in de zomer van 2013 aan dat het niet meer nodig was grote ladingen hulpgoederen te brengen zoals Humaned ongeveer 12 jaar had gedaan. De vraag naar specifieke hulpgoederen bleef wel bestaan. Voor Humaned betekende dit een omslag in werkwijze, maar dat was natuurlijk een goed teken. De oorlog in Kroatië is dan ook al meer dan 20 jaar achter de rug. Humaned heeft daarom besloten de hulpverlening deels te verleggen naar de Krajina en zet haar missie daar voort.

Het centrum Tri Andela in Slavonski Brod

Het ontstaan van Humaned

Humaned is op 9 augustus 2000 opgericht door een kleine groep vrijwilligers, te weten Hans Uitdenbogerd (voorzitter), Bob Romkes (secretaris), Paul Romeijn (penningmeester) en Piet Joor (algemeen bestuurslid). De vrijwilligers van Humaned waren al actief met humanitaire hulp op de Balkan, maar wilden meer vraaggericht gaan werken. Veel goederen die na de Balkanoorlog in Nederland ingezameld werden, sloten vaak niet aan bij de hulpvraag. Deze goederen werden naar het voormalige oorlogsgebied gebracht, maar er werd daarbij niet nagevraagd waar echt behoefte aan was. Humaned besloot doelmatiger en gerichter te werken. Van toen af zou de stroom hulpgoederen via het centrum Tri Andela in Slavonski Brod gaan lopen. U kunt meer lezen over de beginjaren van Humaned in het boekje ‘10 jaar Humaned‘.

De Zaanstreek is onze bakermat, waar onze organisatie is ontstaan en van waaruit we nog steeds onze werkzaamheden coördineren. Het huidige bestuur bestaat uit een enthousiaste groep mensen. Daarnaast is er een groep van al jaren trouwe én nieuwe vrijwilligers die de missie van Humaned voortzetten. Zonder hen was het inzamelen, laden, sponsoren zoeken en afleveren niet gelukt.