Beleid en financiën

Beleid

Als ANBI-instelling dient Humaned een actueel beleidsplan te hebben. Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop Humaned haar werk uitvoert. Het beleidsplan is via onderstaande link (pdf) te lezen.

Financiën

Stichting Humaned is een 100% vrijwilligersorganisatie en is afhankelijk van giften. Stichting Humaned heeft geen winstoogmerk en stelt zichzelf uitdrukkelijk ten doel, met uitzondering van enkele noodzakelijk te maken kosten, de giften die zij ontvangen volledig aan te wenden voor de doelen waar deze voor gegeven zijn. Aan bestuur noch vrijwilligers worden salarissen of onkostenvergoedingen betaald. Reis- en verblijfkosten zijn volledig voor eigen rekening van het bestuur en de vrijwilligers.

Stichting Humaned voert een boekhouding conform de regelgeving. Jaarlijks worden de jaarstukken opgemaakt. Hieronder vindt u de jaarrekeningen.

Stichting Humaned is volgens de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI-nummer: 817059878.

Stichting Humaned is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. KvK-nummer: 34139587.

Uw donatie is welkom! Rekeningnummer: NL16 RABO 0370 1445 89 t.n.v. Stichting Humaned.