Achtergrond

Humaned is op 9 augustus 2000 opgericht door een kleine groep vrijwilligers, te weten Hans Uitdenbogerd – voorzitter, Bob Romkes – secretaris, Paul Romeijn – penningmeester en Piet Joor – algemeen bestuurslid.

Ondertekening_oprichtingsakte
Ondertekening van de akte door Bob Romkes(links) en Hans Uitdenbogerd (rechts).

De doelstelling van Humaned luidt
“Het helpen van mensen in onder andere ramp- of voormalige rampgebieden teneinde een redelijk bestaan te kunnen hebben en liefdevol met zichzelf en met de medemens te kunnen omgaan. Het streven naar optimale doelmatigheid in het doen samenkomen van vraag en aanbod van hulp.“

De vrijwilligers waren al actief met humanitaire hulp op de Balkan, maar wilden meer vraaggericht gaan werken.
Veel goederen die na de Balkanoorlog in Nederland ingezameld werden, sloten vaak niet aan bij de hulpvraag. Deze goederen werden naar het voormalige oorlogsgebied gebracht, maar er werd daarbij niet nagevraagd waar echt behoefte aan was.
Zij besloten om doelmatiger en gerichter te gaan werken. Daarvoor werd de stichting Humaned in het leven geroepen. Van toen af zou de stroom hulpgoederen via het centrum Tri Andela (De Drie Engelen) in Slavonski Brod gaan lopen.
U kunt meer lezen over de beginjaren van Humaned en hoe tot de oprichting is gekomen onder het kopje ‘10 jaar Humaned‘.

De hulpvragen zijn in Slavonski Brod in de loop der jaren veranderd, daar spelen we als Humaned op in. Sinds kort (januari 2014) zijn we ook begonnen met hulpverlening naar een ander gebied in Kroatië, namelijk de Krajina onder Zagreb. Hoe wij hiertoe zijn overgegaan, kunt u lezen bij het ‘Nieuws‘ en onder ‘Projecten bij Ouderen in de Krajina‘.

Het huidige bestuur bestaat uit een enthousiaste groep mensen. Hans Uitdenbogerd is al die jaren onze voorzitter gebleven.
Daarnaast hebben we al jaren een trouwe groep vrijwilligers om ons heen, die ons helpt met inzamelen, laden, sponsoren etc. en zonder wie wij dit werk niet kunnen doen.
De Zaanstreek is onze bakermat, waar onze organisatie is ontstaan en van waaruit we nog steeds onze werkzaamheden coördineren.