Beleid en financiën

Als ANBI instelling dient Humaned een actueel beleidsplan te hebben. Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop Humaned haar werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken.

Humaned Beleidsplan 2021-2024 (Nederlands)

Stichting Humaned is een 100% vrijwilligersorganisatie en als zodanig afhankelijk van giften.
Stichting Humaned heeft geen winstoogmerk en stelt zichzelf uitdrukkelijk ten doel, met uitzondering van enkele noodzakelijk te maken kosten, de giften die zij ontvangen volledig aan te wenden voor de doelen waar deze voor gegeven zijn.
Aan bestuur noch vrijwilligers worden salarissen of onkostenvergoedingen betaald.
Reis- en verblijfkosten zijn volledig voor rekening van bestuur en de vrijwilligers.

Stichting Humaned voert een boekhouding conform de regelgeving. Jaarlijks zullen de jaarstukken worden opgemaakt.

Hieronder treft u de link naar de desbetreffende jaarrekeningen.

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekeningen 2010 t/m 2018