Bejaardenhuis Poljanci

De stichting De Drie Engelen heeft via een schenking in 2006 in het dorpje Poljanci, niet ver van de stad Slavonski Brod, een stuk land met wat vervallen huisjes erop in haar bezit gekregen. De eigenaresse heeft deze grond geschonken om – naast het centrum De Drie Engelen – ook deze droom van pastor Zdravko Duvnjak te helpen verwezenlijken, te weten het bouwen van een kleinschalig bejaardenhuis voor de ouderen uit de omgeving. Later kon nog de naastgelegen grond aan het perceel worden toegevoegd, zodat het plan straks ruim opgezet kan worden.

Waarom een bejaardenhuis?
Er zijn weinig mensen die zich om deze ouderen bekommeren. Partners of familieleden zijn in de oorlog omgekomen en kinderen zijn vaak naar elders verhuisd. Deze ouderen wonen alleen en leven in armoede.
Zdravko Duvnjak en de zijnen hebben zich het lot van deze mensen aangetrokken. Zij brengen hun eten, zorgen voor medicijnen, brengen hen voor controle naar het ziekenhuis etc. Dit doen zij al vele jaren.

Een bejaardenhuis zou echt geweldige uitkomst zijn, waar de ouderen een goed verzorgde oude dag kunnen doorbrengen.
En het is zo’n mooie omgeving! De mensen hoeven niet op hun kamertje te blijven, maar kunnen naar buiten. Zij blijven in hun eigen leefomgeving. Ze kunnen ook helpen in de moestuin, bij de verzorging van het kleinvee en daarmee deels voor hun eigen voedsel zorgen.

De tekeningen zijn al lang geleden gemaakt, de berekeningen voor de bouw en installaties zijn gemaakt en in 2014 nog bijgesteld en de bouwvergunning is verstrekt. De eerste spa kan in principe de grond in, echter er is geen geld om te bouwen!
Er zijn veel pogingen gedaan om aan subsidie te komen, maar tot nu toe is het niet gelukt. Ook in Kroatië, nu lid van de EU, wil men dat de ouderen tegenwoordig zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Vanuit Nederland hebben wij ook diverse pogingen gedaan; belangstelling om te subsidiëren was er wel, maar het bleek tot op heden niet mogelijk. Het gaat in totaal toch om een aanzienlijk bedrag. De laatste raming (april 2014) was € 650.000,- voor het geheel. Voor Nederlandse begrippen is dat eigenlijk niet veel voor een bejaardenhuis, maar zie het maar eens bij elkaar te krijgen.

De kosten van de bouw zouden wel gedrukt kunnen worden door de inzet van vrijwilligers uit de omgeving (o.a. door hen die meehielpen bij de bouw van het Centrum Tri Andela in Slavonski Brod), maar ook door een oproep te doen aan bouwvak-vrijwilligers uit Nederland.

Als stichting Humaned zouden wij ons vooral kunnen inzetten voor de levering van inventaris, zoals hoog-laagbedden, meubels, stoffering, keuken etc., temeer daar in Nederland zoveel verzorgingshuizen momenteel hun deuren moeten sluiten.

Niet onbelangrijk is, dat het bejaardenhuis ook zorgt voor werkgelegenheid in een gebied waar de werkloosheid hoog is. Daarnaast brengt zo’n huis ‘leven in de brouwerij’ in dit dorpje, heeft een aantrekkende werking op allerlei dienstverleners (leveranciers e.a.).

Ondanks het ontbreken van financiële middelen is deze zomer de eerste steen gelegd. Het centrum is er zonder startkapitaal gekomen, beetje bij beetje werd het voltooid. Wie weet, gaat het ook voor het bejaardenhuis lukken. Zij geloven er stellig in, wij hopen het van harte met hen!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

Poljanci_2

 

 

 

 

 

 

 

Poljanci_1