Centrum De Drie Engelen

Tot 2014 zijn al onze humanitaire goederen terechtgekomen bij het centrum “De Drie Engelen” in Slavonski Brod en van daaruit verdeeld. Het is een jongerenhulp- en humanitaire organisatie op evangelische basis, die in 2010 haar 20-jarig jubileum heeft gevierd.
De Drie Engelen is erkend door de Kroatische regering en heeft toestemming om humanitaire goederen te ontvangen uit het buitenland en om deze te distribueren.
De organisatie wordt geleid door voorganger Zdravko Duvnjak, daarbij ondersteund door zijn vrouw Lilian en een aantal vrijwilligers.
Hun werkzaamheden omvatten, naast het distribueren van hulpgoederen, hulp en zorg aan oorlogsslachtoffers, armen en mensen die geestelijk in de knoop zitten.
Daarnaast zijn er allerlei bijeenkomsten. Er is o.a. een jongerengroep.
Ook worden er regelmatig kinderen opgevangen, waarvan de ouders werken.

De mensen achter de stichting hebben het in het jaar 2001 aangedurfd om met elkaar een nieuw gebouw neer te zetten om zo beter aan de hulpvraag te kunnen voldoen. Het gebouw is nu binnen voor 80% gereed. Ook moet het gebouw aan de buitenkant nog geïsoleerd worden en van een afwerklaag voorzien. Hiervoor ontbreken echter de financiën, zo’n 20.000 euro volgens de begroting.
Wel wordt steeds duidelijker hoe goed de keuze voor nieuwbouw was en nog altijd is, want er wordt inmiddels volop gebruik van gemaakt.

Het gebouw telt 4 etages. Het heeft een grote ruimte beneden voor bijeenkomsten en cursussen en een iets kleinere ruimte om kinderen op te vangen.
Op de eerste verdieping is de kerkruimte en aan de voorkant bevinden zich twee kamers. Deze ruimte wordt ook gebruikt als eerste opslagruimte, als we goederen brengen.
Op de tweede verdieping woont de familie Duvnjak en is er ruimte voor logees.
De zolder wordt ook gebruikt als opslagruimte.

De stichting De Drie Engelen heeft naast wat zij doen voor de inwoners van Slavonski Brod grote plannen in een klein dorpje buiten de stad. Zij hebben via een schenking in 2006 grond gekregen in het dorpje Poljanci. Hierop zouden zij een bejaardenhuis willen bouwen voor de ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Er zijn tekeningen gemaakt en ingeleverd. Het wachten is op de toestemming van de overheid. Van de grote tuin wordt wel al volop gebruik gemaakt.
Het is goede grond, waarop fruit en groente goed gedijen.

Gebouw De Drie Engelen

 

 

 

 

 

 

 

 

DeDrieEngelen_voedselpakket

 

 

 

 

 

 

Echtpaar Duvnjak

 

 

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA