Welkom bij Humaned

Hulporganisatie op de Balkan (Kroatië)

Humaned is een kleine humanitaire organisatie opgericht in 2000.

“Wij proberen mensen te helpen in onder andere ramp- of voormalige rampgebieden teneinde een redelijk bestaan te kunnen hebben en liefdevol met zichzelf en met de
medemens te kunnen omgaan”.

De hulpverlening die Humaned biedt gebeurt volgens een vraaggerichte benadering. Gericht inzamelen van de hulpgoederen en een juiste afstemmingen met de doelgroepen in Kroatië.
Het fundament van Humaned is sterk gebouwd op vrijwilligers. Samen met het betrokken bestuur, actieve leden en vrijwilligers zetten we ons actief in voor een menswaardig bestaan voor die mensen op de Balkan die dit het hardst nodig hebben.

Wilt u na de kennismaking met Humaned meer voor of met onze stichting doen dan bent u van harte welkom. Daadkracht, betrokkenheid, respect naar elkaar als vrijwilliger en onze doelgroepen, is een pré, zo niet een voorwaarde. Wilt u echter alleen onze inspanning financieel steunen middels een donatie dan zijn we daar heel blij mee. Voor al uw vragen over ons werk kunt u contact opnemen met het secretariaat.